بس حلقه زدم

هرگز نَبُود شَهد ، که بر وی مگسی نیست

یا گلبُن سوری که برآن خار و خسی نیست


بس حلقه زدم بر درو حرفی نشنیدم

من هیچ کسم یا که درین خانه کسی نیست؟!


یاران همه رفتند و منم خسته و ره تار

آوَخ که درین قافله بانک جَرسی نیست


هر کس که تو بینی به جهانش هوسی نیست

غیر از تو مرا در همه عالم هوسی نیست


کوتاه مرا دست و تو بس شاخ بلندی

دانم که به دامان توام دست رَسی نیست


بیدل ز پی حشمت و جاهست برین در

کز دوست به جز دوستیش، مُلتمسی نیست.

-----------------------

بیدل شیرازیمشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها